Willhem utökar ramen för företagscertifikat

För att möjliggöra en ökad finansiering från kapitalmarknaden har Willhem utökat rambeloppet för sina företagscertifikat till 3 miljarder kronor.

Willhem AB har sedan september 2013 ett företagscertifikatprogram. Från och med den 16 december utökas rambeloppet från 2 miljarder till 3 miljarder kronor.

Syftet med certifikatprogrammet är att möjliggöra upplåning från kapitalmarknaden som ett komplement till bankupplåning. Medverkande emissionsinstitut är Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Danske Bank A/S, Sverige Filial.