Willhem växer i Halmstad

I linje med Willhems tillväxtstrategi utökar nu bolaget sitt fastighetsbestånd i Halmstad ytterligare, genom avtal om förvärv av två fastigheter med sammanlagt 48 hyreslägenheter.

Med det ingångna avtalet som gjorts med en privat aktör, Radioplans Fastighets AB, utökar Willhem sitt fastighetsbestånd i Halmstad med 48 lägenheter till totalt 454 lägenheter, fördelade på åtta fastigheter. Fastighetsvärdet på den nyförvärvade fastigheten uppgår till 45 Mkr.

 − Förvärvet ligger väl i linje med vår plan att växa på de orter där vi i dag finns etablerade, säger Willhems vd Mikael Granath. Halmstad är en prioriterad marknad för Willhem och vi är därför mycket glada över att kunna växa ytterligare för att på sikt kunna etablera en lokal organisation.

Willhem har även ingått avtal om förvärv av 60 hyreslägenheter på Andersberg från Halmstads Fastighets AB.