Willhem växer i Trollhättan

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Trollhättan genom förvärv av 254 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 242 Mkr och säljare är det kommunala bostadsbolaget Eidar. Affären är villkorad av godkännande i kommunfullmäktige.

Affären avser fyra fastigheter som är belägna i Hjortmossen och i södra centrum. Fastigheternas uthyrbara area uppgår till totalt 15 414 kvadratmeter fördelat på 254 bostadslägenheter om 14 897 kvadratmeter och lokaler om 517 kvadratmeter. Till fastigheterna hör även 177 parkeringsplatser. Lägenheterna är i storlekarna 1 till 6 rum och kök.

– Vi har länge velat växa i Trollhättan och är glada för de här fina fastigheterna som kompletterar de fastigheter vi redan äger på orten mycket bra, säger Willhems vd Mikael Granath. Nu ser vi fram emot att få välkomna våra nya hyresgäster till oss på Willhem.

Tillträde beräknas ske under kvartal 4 2023. I Trollhättan äger Willhem sedan tidigare 727 lägenheter belägna i centrum, Karlstorp, Stavre, Hjortmossen och Torsred.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83 


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli klockan 09.00.