Willhem växer med 870 hyresrätter i Stockholm

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av drygt 870 nyproducerade hyreslägenheter i Stockholmsområdet. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Säljare är Riksbyggen.

Bikupan

Affären omfattar sex hyresrättsprojekt som utvecklats av Riksbyggen. Tre av projekten är färdigställda med planerat tillträde under Q1 2020 och Q3 2020. Övriga tre projekt är under uppförande och beräknas vara färdigställda under 2021 och 2022.  

Fastigheterna har attraktiva A-lägen i Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Nyköping samt Haninge och ligger väl till i förhållande till Willhems övriga fastighetsbestånd i Stockholm. Lägenheterna är i storlekarna 1-4 rum och kök och projektets totala area är 44 109 kvadratmeter.

– Det är generellt intressant för oss att fortsätta förvärva nyckelfärdiga projekt, och att växa i Stockholmsområdet är en del av vår tillväxtstrategi, kommenterar Willhems vd Mikael Granath. Projekten tillför en bra volym till vårt befintliga bestånd och ger oss en allt starkare marknadsposition i Stockholm.


Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020 klockan 13.00.