Willhem växer ytterligare – nu i Göteborg

Willhem utökar nu sin närvaro i Göteborg genom avtal om förvärv av 523 hyreslägenheter i Gerås, Bergsjön. Därmed växer beståndet i Göteborg till totalt 2640 lägenheter.

De nio fastigheter som omfattas av affären är belägna längs med Meteorgatan i Bergsjön och innefattar 523 hyreslägenheter. Den totala uthyrningsbara ytan är 42 278 kvadratmeter. Fastigheterna är uppförda år 1966-1968 och är väl underhållna. De ägs och förvaltas idag till största delen av det privata fastighetsbolaget Västerstaden.

− Förvärvet ligger väl i linje med vår plan att växa på de orter där vi i dag finns etablerade, säger Willhems vd Mikael Granath. Göteborg är en prioriterad marknad för Willhem och vi är därför mycket glada över att kunna växa ytterligare.

I Göteborg äger och förvaltar Willhem sedan tidigare 2117 hyreslägenheter. Genom förvärvet växer beståndet i Göteborg till totalt 2640 hyreslägenheter. 

Tillträde sker den 1 september 2015. Catella har varit säljarens rådgivare i affären.