Willhem växer ytterligare i Karlstad och Linköping

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 352 nyproducerade hyresrätter i Karlstad och Linköping, till ett överenskommet fastighetsvärde om 595 Mkr. Säljare är Bonava AB (tidigare NCC Housing).

Affären innefattar 221 lägenheter på Rudsberget i Karlstad och 131 lägenheter i Södra Ekkällan i Linköping. Samtliga lägenheter är nyproducerade och miljöklassificerade enligt Svanen. 

Bostäderna i Karlstad kommer att uppföras i kvartal 2 2016. Första inflyttning beräknas ske i första kvartalet 2018 och projektet färdigställs i kvartal 4 2018. I Linköping är lägenheterna under uppförande och de beräknas vara färdigställda i kvartal 1 2017 med första inflyttning planerad till sommaren 2016.

Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i båda projekten är 19 345 kvadratmeter. Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda.

– I och med förvärvet växer vi på två attraktiva orter där vi redan idag är en stor bostadsaktör, vilket är positivt, kommenterar Willhems vd, Mikael Granath. Nyproducerade hyresrätter med miljöprofil passar väl in i vår befintliga portfölj samtidigt som vi ytterligare breddar vårt erbjudande till marknaden i Karlstad och Linköping.