Willhems åtgärder med anledning av Coronakrisen

Vi på Willhem har vidtagit extra försiktighetsåtgärder för våra hyresgästers, partners och medarbetares säkerhet med anledning av det nya Coronaviruset, covid-19.

Willhem ser allvarligt på utvecklingen och har tagit fram en handlingsplan som omfattar våra hyresgäster, medarbetare, besökare och samarbetspartners. 

Handlingsplanen innefattar bland annat följande åtgärder:

  • Våra medarbetare informeras löpande om hur smitta kan undvikas i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med och är inte på jobbet om de är sjuka.
  • Alla medarbetare som varit utomlands, eller som har familjemedlemmar som varit på resa eller är sjuka, arbetar hemifrån under 14 dagar för allas säkerhet.
  • Vi har infört tydliga reserestriktioner inom bolaget och undviker konferenser, externa möten och minimerar våra sociala kontakter. Lägenhetsvisningar genomförs endast i undantagsfall.
  • Vi har en dialog med våra externa kontakter och partners för att utesluta att de har varit i ett riskområde eller bär på smitta och att de vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder.
  • I samband med att våra hyresgäster gör en serviceanmälan ber vi dem meddela oss om de, eller någon annan i hushållet, har rest utomlands till ett område som anses ha förhöjd risk och/eller om de upplever symtom av torrhosta, feber eller andningsbesvär.

För att minska risken för spridning av Coronaviruset tar vi nu enbart emot bokade besök på våra orter.

  • Vi har nu infört begränsade öppettider på våra lokala kontor för att undvika smittspridning. Det innebär att vi enbart kan ta emot bokade besök. Enklast bokar du som hyresgäst hos oss ditt besök genom att göra ett ärende på Mina sidor eller i Appen. Det går även att boka tid på telefon, men tänk på att det kan vara långa svarstider. Vi kommer att prioritera akuta ärenden och ber om din förståelse för att återkoppling på övriga ärenden kan ta lite längre tid. Har du sjukdomssymptom, så ber vi dig avvakta med ditt ärende tills du kan ta emot besök.

Genom dessa åtgärder utsätter vi inte våra kunder, partners och medarbetare för smittorisk och vi minskar risken för vidare smittspridning. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar våra rutiner löpande vid behov.

 

Senast uppdaterad 2020-03-24