Willhems åtgärder med anledning av coronaviruset

Vi på Willhem har vidtagit extra försiktighetsåtgärder för våra hyresgästers, partners och medarbetares säkerhet med anledning av coronaviruset, covid-19.

Willhem ser allvarligt på utvecklingen och har tagit fram en handlingsplan som omfattar våra hyresgäster, medarbetare, besökare och samarbetspartners. Tillsammans kan vi alla bidra!

Handlingsplanen innefattar bland annat följande åtgärder:

  • Våra medarbetare informeras löpande om hur smitta kan undvikas i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med och är inte på jobbet om de är sjuka. Vi följer allmänna råd som att vara noga med handhygienen, undvika fysisk kontakt och hålla avstånd till varandra.
  • Vi har infört tydliga reserestriktioner inom bolaget och undviker konferenser, externa möten och minimerar våra sociala kontakter. Lägenhetsvisningar genomförs endast i undantagsfall.
  • Vi har en dialog med våra externa kontakter och partners för att säkerställa att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.
  • Vi har utökat antalet städtillfällen av gemensamma ytor i våra fastigheter. Vi har en dialog med våra städfirmor om att lägga extra vikt vid noggrann rengöring av dörrhandtag, knappar och liknande kontaktytor.
  • Vi arbetar för fullt med att hålla vår verksamhet uppe under de omständigheter som råder och vill kunna erbjuda dig som bor hos oss samma service som tidigare. Du som hyr lokal eller bostad hos oss och har drabbats av ekonomiska effekter av coronaviruset är välkommen att kontakta oss för dialog.
  • Folkhälsomyndighetens hemsida finns all information du behöver veta om Corona (covid-19). Där finns svar på vanliga frågor och tips på vad du ska tänka på för att skydda dig och andra. Informationen finns på flera språk.

För dig som bor hos oss:

  • Tillsvidare hanterar vi endast akuta serviceanmälningar i din lägenhet. Därför ber vi dig vänligen att avvakta med din anmälan om den inte är akut.
  • Vi har infört begränsade öppettider på våra lokala kontor. Det innebär att vi enbart kan ta emot bokade besök. Enklast bokar du ditt besök genom att göra ett ärende på Mina sidor eller i Appen. Det går även att boka tid på telefon, men tänk på att det kan vara långa svarstider. Vi kommer att prioritera akuta ärenden och ber om din förståelse för att återkoppling på övriga ärenden kan ta lite längre tid. Har du sjukdomssymptom, så ber vi dig avvakta med ditt ärende tills du kan ta emot besök.

Genom dessa åtgärder utsätter vi inte våra kunder, partners och medarbetare för smittorisk och vi minskar risken för vidare smittspridning. Vi följer utvecklingen noga och uppdaterar våra rutiner löpande vid behov.


Tack för ditt samarbete och visad hänsyn!