Willhems hållbarhetsarbete får fortsatt högt betyg

Willhem deltar årligen i GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en internationell hållbarhetsundersökning för fastighetsägare. Årets resultat visar att Willhem har stärkt sitt hållbarhetsarbete inom flera områden och medför ett förbättrat resultat i GRESB för femte året i rad.

Jämfört med förra året ökade Willhems poäng i årets undersökning från 80 till 83, vilket innebär en placering på plats 21 bland 106 granskade bolag med flerbostadshus i Europa. Till grund för den fina placeringen ligger bland annat ett systematiskt arbete med att förbättra styrning, mätning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

– Vi är glada att vårt arbete fortsätter att resultera i en allt högre score inom GRESB, som är ett av flera verktyg vi använder för att styra och höja våra ansträngningar inom hållbarhet. Årets framsteg är främst ett resultat av fortsatt minskning av energi och koldioxidutsläpp samt en utvecklad och förbättrad rapportering och datakvalitet, säger Sofia Rehn, hållbarhetstrateg hos Willhem.

GRESB-rapporten och undersökningsresultatet för 2021 är baserat på hållbarhetsdata från drygt 1500 deltagande fastighetsbolag världen över.

Läs mer på GRESB.com och willhem.se/hallbarhet.