Willhems hållbarhetsarbete får högt betyg

Willhem deltar årligen i GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en internationell hållbarhetsundersökning för fastighetsägare. Det färska resultatet visar en tydlig ökning för Willhem inom samtliga hållbarhetsområden och medför en klassificering som Green Star.

Jämfört med förra året ökade Willhems poäng i årets undersökning från 70 till 75, vilket innebär en placering på plats 4 bland granskade icke noterade bolag i Sverige.

– Vi deltar i den årliga undersökningen för att jämföra vår utveckling med andra fastighetsbolag för att ständigt förbättra oss inom hållbarhetsområdet. Den positiva utvecklingen ser vi som ett erkännande för att vårt arbete ger resultat, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör hos Willhem.

GRESB-rapporten och undersökningsresultatet för 2018 är baserat på hållbarhetsdata från 874 deltagande fastighetsbolag världen över.

Läs mer på GRESB.com och willhem.se/hallbarhet.