Willhems hyresgäster tycker till i kundundersökning

Denna veckan delar vi ut vår årliga kundundersökning. Resultatet från undersökningen ligger till grund för att styra och förbättra verksamheten under det kommande året. 

Onsdagen den 21 mars kommer hela vår personalstyrka dessutom att arbeta med olika förbättringsåtgärder och aktiviteter i och runt våra fastigheter.

Kundundersökningen genomförs i samarbete med AktivBo och mäter serviceindex – en sammanvägning av frågor inom områden som ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent och snyggt” och ”Hjälp när det behövs”.

– För oss som bostadsbolag är det viktigt att veta hur de boende trivs hos oss. Jag hoppas att våra hyresgäster gör sina röster hörda i kundundersökningen och på så sätt hjälper oss att bli ännu bättre, säger Evelina Johnson, ansvarig kundrelationer hos Willhem.

Resultatet av årets undersökning presenteras efter sommaren.