Bolagsstyrning

För att upprätthålla en effektiv styrning, ledning och kontroll av bolaget, arbetar och utvecklar Willhem kontinuerligt metodiken för bolagsstyrning. Willhem tillämpar svensk Kod för bolagsstyrning (Koden) och bolagsstyrning baseras på gällande regelverk och praxis. Koden är kompletterande till lagar och regelverk och är normgivande för Willhems bolagsstyrning.

Bolagsstyrning

Dokument

Styrelse

Per-Håkan Westin

Per-Håkan Westin

Ordförande

Styrelseproffs

 

Lena Larsson Daag

Lena Larsson Daag

Ledamot

 

Johan Temse

Johan Temse

Ledamot

Ansvarig fastighetsinvesteringar Första AP-fonden

 

Simon de Chateau

Simon de Chateau

Ledamot

Chief Investment Officer, Alma Property Partners

 

Christel Armstrong Darvik

Christel Armstrong Darvik

Ledamot

 

Ledning

Mikael Granath

Mikael Granath

Vd

Peter Malmén

Peter Malmén

Finansdirektör och v vd

Heidi Bladh

Heidi Bladh

Ekonomidirektör

Peter Lundstedt

Peter Lundstedt

Fastighetsdirektör

Johan Fogelberg

Rikard Norström

Nyproduktionschef

Annika Eriksson

Anna Flood

HR-chef

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Kommunikations- och marknadschef


Stefan Astbury

Tf. IT- och digitaliseringschef