Finansiell information

Här finns finansiell information som årsredovisningar, delårsrapporter, kalendarium och information om MTN-program samt företagscertifikatprogram. Beställ gärna en rapport. I vårt nyhetsarkiv hittar du våra pressmeddelanden.

Rapporter

 

Kalendarium

Kommande händelser  Datum
Bokslutskommuniké 2021 24 februari 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 21 april 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 13 maj 2022
Delårsrapport januari-juni 2022 25 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 2022 18 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 23 februari 2023
Tidigare händelser  Datum
Delårsrapport januari-september 2021 19 november 2021
Delårsrapport januari-juni 2021 24 augusti 2021
Delårsrapport januari-mars 2021 7 maj 2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2020 22 april 2021
Bokslutskommuniké 2020 26 februari 2021

MTN-program

Willhem AB (publ) har beslutat om att upprätta ett MTN-program (Medium Term Note-program) med en ram uppgående till 21 miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i euro eller norska kronor.

Under Willhems MTN-program kan gröna obligationer emitteras. Dokumentationen överensstämmer med Willhems övriga obligationer under MTN-programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Willhems Ramverk för gröna obligationer.

Information:

Ramverk för gröna obligationer (2021-09-23)
Second opinion på gröna ramverket (2021-09-23)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2021-06-18)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2021-02-26)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2020-06-18)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2019-06-19)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-12-21)
Ramverk för gröna obligationer (2018-08-14)
Second opinion på gröna ramverket (2018-08-14)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-06-18)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-04-24)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-07-10)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-05-31)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-11-23)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-05-31)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2015-05-08)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2014-12-17)

Obligationer

Slutliga villkor för lån

Certifikatprogram

Willhem AB (publ) har sedan september 2013 ett företagscertifikatprogram. Rambeloppet är 6 Mdkr.

Information:

Informationsbroschyr gällande Willhems certifikatprogram

För köp och försäljning:

Kontaktuppgifter

 

Kreditbetyg

Willhem har erhållit det starka långsiktiga kreditbetyget A- med stabil utsikt av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Information:

Standard & Poor’s ratingrapport

 

Kontakt

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör och vice vd

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se

 

Heidi Bladh, Ekonomidirektör

Heidi Bladh

Ekonomidirektör

Telefon: 031-788 70 15, 0709-22 36 67

E-post: heidi.bladh@willhem.se