Marknader

Willhems fastigheter finns i 13 områden runt om i Sverige; Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås. Fastighetsbeståndet innefattar cirka 26 000 hyreslägenheter, varav närmare 90 procent är bostäder.

Variation i karaktär och lägen

Willhem ska finnas på tillväxtorter och fastighetsbeståndet ska vara diversifierat ur såväl ålders-, läges-, som ur karaktärssynpunkt. Det största antalet fastigheter finns i Borås, där även flest kommersiella kontrakt finns. I Malmö och Karlstad finns, liksom i Borås, kommersiella lokaler i innerstadsfastigheter. Göteborg är störst både sett till antal lägenheter och arean på bostadsbeståndet.

I Willhems fastighetsbestånd finns alla typer av lägen; från centralt belägna fastigheter till fastigheter i ytterområden. Det finns också en variation i karaktären på fastigheterna – här finns allt ifrån typiska innerstadshus till typiska miljonprogramshus och nyproducerade fastigheter. Willhems fastigheter är byggda från början av 1900-talet till 2018 med värdeår från 1930 till 2018.

I Stockholm, Jönköping, Borås och Halmstad har Willhem studentboenden med bra lägen. Även övriga orter har attraktiva lägenheter för studenter. Samhällsnyttiga bostäder och lokaler som äldreboenden och förskolor finns i Karlstad, Stockholm, Borås, Malmö, Göteborg och Halmstad.

Nya förvärv

Willhems strategi är att växa på de orter där företaget finns etablerat i dag och samtidigt titta på möjligheter att komma in på nya, tillväxtmarknader i Sverige. Att förvärva från kommunalägda bolag är mycket intressant för oss och vi tror också att dessa aktörer gillar vår strategi kring långsiktigt ägande och en serviceorienterad organisation.

Kontakt

Är du säljare av fastigheter, mäklare eller rådgivare, kontakta oss gärna.

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se