Om Willhem

Willhem är ett bostadsbolag som tror på idén om ett boende som människor längtar och vill hem till. Vi äger, förvaltar och utvecklar hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige. Idag har vi bostäder i Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås. Vår ägare är Första AP-fonden.

Vision

"En värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende - alla vill hem." 

Affärsidé

"Willhem äger, förvaltar och utvecklar trygga hållbara bostäder på tillväxtorter i Sverige med en service som förenklar livet för hyresgäster."

Värdegrund

Willhem driver verksamheten långsiktigt och präglas av viljan att vara värdeskapande, affärsmässiga, kundfokuserade, nyskapande och ansvarsfulla.

Före och efter Willhem

Genom att ständigt förändra och utveckla bolaget vill vi göra ett så starkt avtryck på bostadsbranschen att det kommer att pratas om hur man gjorde före och efter Willhem – en ledstjärna för våra medarbetare som varje dag arbetar för att både hus och människor ska må bra.

Mål

Willhems övergripande mål är att ge en god och stabil avkastning till våra ägare och ett tryggt hållbart boende som skapar långsiktiga värden för kunder och samhälle.

Ekonomi
Willhems mål är att över tid ge en stabil totalavkastning väl i nivå med de bästa i branschen.

Kunder
Willhem ska ha kunder som är nöjda och lojala, som väljer oss och rekommenderar oss till andra för att vi erbjuder attraktiva och trygga bostäder samt är bäst på service.

Fastigheter
Willhems fastighetsportfölj ska vara långsiktigt hållbar, bestå av välskötta samt attraktiva bostadsfastigheter på utvalda tillväxtorter i Sverige.

Internt
Willhem ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i bostadsbranschen, våra medarbetare rekommenderar oss till andra.

Omvärld
Willhem ska upplevas som ett nyskapande och tryggt företag med ett långsiktigt perspektiv som medverkar till en hållbar utveckling.

Korta fakta

  • Huvudkontor: Göteborg
  • Orter: Borås, Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm, Trollhättan och Västerås
  • Antal lägenheter: cirka 29 000
  • Total area: cirka 1 900 000 kvm, varav 93 procent är bostäder
  • Marknadsvärde: cirka 58 miljarder
  • Antal anställda: cirka 300
  • Ägare: Första AP-fonden

Läs om vår bolagsstyrning