Våra milstolpar

När Willhem bildades var ambitionen att göra ett avtryck i fastighetsbranschen. Vi kan se tillbaka på flera år av hög tillväxt, starka resultat och goda kundrelationer.

 1. 2022

  Trots stora förändringar i omvärlden står sig Willhem fortsatt starkt. Med cirka 28 000 lägenheter och ett marknadsvärde om närmare 60 miljarder gör det oss till en av Sveriges största privata fastighetsägare inom segmentet hyresbostäder. Det egna dotterbolaget Willhem Logistics lanseras med uppgift att säkerställa tillgång och priser på byggmaterial.

 2. 2021

  Ett osedvanligt starkt år för oss med en stark värdeutveckling av fastigheterna. Hållbarhetsarbetet konkretiseras och klimatmålen godkänns av Science Based Targets Initative. Två ärofyllda priser mottogs: Kundkristallen för största förbättring inom service och en hederskristall för att ha gjort avtryck i branschen.

 3. 2020

  Willhem firar 10 år som bolag och är nu det näst största privata bolaget inom segmentet hyresfastigheter med en stabil och positiv utveckling. Willhem har 280 medarbetare och finns på 13 orter med cirka 26 500 lägenheter. Fastighetsvärdet är 46 miljarder.

 4. 2019

  Det här året redovisar Willhem ett extra starkt resultat och passerar 40 miljarder i fastighetsvärde. Dessutom vinner Willhem sin första markanvisning och utvecklar hållbarhetsarbetet. De högt ställda energimålen för året uppnås.

 5. 2018

  Bolaget växer stort med nya förvärv i Helsingborg, Malmö och Stockholm. En större satsning inleds för att sätta fokus på utemiljöerna. Organisationen har nu vuxit till 250 medarbetare och vi vinner återigen pris för förbättrad service.

 6. 2016-2017

  Expansion och etablering sker på nya orter och spaden sätts i marken för den första egna nyproduktionen. Containermetoden för Willhemlyftet lanseras och takten ökar i produktionen. Willhem har nu cirka 26 000 lägenheter och marknadsvärdet är 33 miljarder.

 7. 2015

  Willhem fyller fem! Flera affärer görs och ett nytt affärsområde för nyproduktion etableras. I Göteborg står det första ”tänkande huset” klart och en enhet för kundservice byggs upp centralt.

 8. 2013-2014

  Willhemlyftet lanseras och totalt renoveras 300 lägenheter under 2013. Willhem får sin första Kundkristall för förbättrad service och grunden läggs för ett processorienterat arbetssätt.

 9. 2012

  Organisationen växer i snabb takt och förvärv görs i Halmstad, Jönköping, Linköping, Malmö, Stockholm, Karlstad, Linköping och Västerås. Willhem finns nu på nio orter och har över 16 000 lägenheter.

 10. 2011

  Det första förvärvet görs med 11 200 lägenheter fördelat på Göteborg, Borås, Linköping, Malmö, Karlstad, Stockholm och Jönköping. Etablering sker av huvudkontoret på Vasagatan i Göteborg.

 11. 2010

  Avtal tecknas i december om att bilda Willhem och Första AP-fonden går in som ägare. Idén är att skapa ett bostadsbolag för den nya tiden med ambitionen att göra ett avtryck i branschen.