Information efter branden i Allaktivitetshuset

En allvarlig brand drabbade Allaktivitetshuset i Skäggetorp tidigt på söndagsmorgonen den 13 juli. Skadorna på fritidsgården bedöms som mycket omfattande och Räddningstjänsten fick fokusera på att rädda omkringliggande byggnader. Allaktivitetshuset har alltså inte kunnat räddas.

Kommunen har arbetat för att säkerställa den ordinarie driften av verksamheten. Verksamheten kommer att fortsätta som planerat, men flyttas tillfälligt till Skäggetorpsskolans lokaler.

- Det är mycket tragiskt det som har skett. Allaktivitetshuset var en symbol för ungdomarnas fritid i Skäggetorp. Lyckligtvis kunde viss utrustning från musikstudion räddas samt det nyinvigda konstverket i mosaik som prydde Allaktivitetshusets vägg, säger Borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt. Konstverket invigdes av ungdomar den 4 juli 2014 och är ett minne av ungdomssamordnaren Arash Sharafadin.

- Polisen har påbörjat en utredning kring branden och det är i detta tidiga läge viktigt att låta polisarbetet ha sin gång och inte spekulera eller späda på en osund ryktesspridning, säger säkerhetschef Johan Edwardsson.

Vid eventuella frågor som rör ungdomsverksamheten, kontakta verksamhetschef Ewa Höglind, 013-20 74 59.

Ökad bevakning i området

Polisen har fortsatt ökad närvaro i området. Den som har uppgifter kring branden kan vända sig med tips till Polisen, tel 114 14. Alla tips, stora som små, är viktiga.

Vi på Willhem vädjar slutligen till alla boende att hjälpa till att minimera brandrisken genom att slänga sopor på anvisade platser. Våra bovärdar och sommarvikarier går igenom de utrymmen som finns varje dag för att undanröja brännbart material.

Vi hoppas på er förståelse och ert engagemang!