Information om händelserna i Skäggetorp

De senaste dagarna har det inträffat två bilbränder och en brand i ett återvinningsrum i Skäggetorp.

Förebyggande åtgärder görs nu för att öka säkerheten:

Polisen har ökat patrulleringen i området i förebyggande syfte. Därför ser ni nu fler poliser som rör sig i området. Även vi på Willhem har utökat bevakningen i Skäggetorp genom Securitas. Dialogen fortsätter med bland annat kommunens säkerhetsgrupp för att skapa ett tryggare bostadsområde. 

För att minimera brandrisken är det viktigt att vi alla hjälps åt! Tänk på att slänga sopor på anvisade platser och att inte blockera trappuppgångar och allmänna utrymmen med skräp.

Vi på Willhem har alltid Willhemlegitimation på oss när vi rör oss i området för att du ska känna igen oss.

Har du egna idéer om hur vi gemensamt kan skapa en säkrare och bättre boendemiljö? Tips tas tacksamt emot på: info.linkoping@willhem.se. Märk ditt meddelande med ”bättre boendemiljö”.