Träffa poliser, brandmän och ambulansförare

Under hösten 2014 kan du vid tre tillfällen träffa personal i uniformsbärande yrken såsom poliser, brandmän och ambulanspersonal. Ta chansen att ställa frågor och höra dem berätta om sin vardag.

Träffarna syftar till att skapa samsyn, förståelse och ökat intresse för dessa yrken.

Välkommen!

Medborgarmötena kommer hållas:
Den 22 oktober mellan klockan 17:30-20:30 i Rydsskolans matsal.
Den 28 oktober mellan klockan 17:30-20:30 i Ånestadskolans matsal.
Den 5 november mellan klockan 17:30-20:30 i Skäggetorpsskolans matsal.