Våra Mini-bovärdar

I sommar tar vi emot ett antal sommarjobbande ungdomar som arbetar som Mini-bovärdar i området. De följer med våra ordinarie bovärdar när de är ute på jobb och känns igen på de vita tröjorna med texten "Mini-bovärd".