Bolagsstyrning

För att upprätthålla en effektiv styrning, ledning och kontroll av bolaget, arbetar och utvecklar Willhem kontinuerligt metodiken för bolagsstyrning. Willhem tillämpar svensk Kod för bolagsstyrning (Koden) och bolagsstyrning baseras på gällande regelverk och praxis. Koden är kompletterande till lagar och regelverk och är normgivande för Willhems bolagsstyrning.

Bolagsstyrning

Dokument

Styrelse

Fredrik Wirdenius

Fredrik Wirdenius

Ordförande

Styrelseuppdrag, rådgivning

 

Ragnhild Backman

Ragnhild Backman

Ledamot

Vd Backmans Fastighetsutveckling AB

 

Johan Temse

Johan Temse

Ledamot

Ansvarig Reala Investeringar, Första AP-fonden

 

Anders Ahlberg

Anders Ahlberg

Ledamot

Styrelseuppdrag, rådgivning

 

Christel Armstrong Darvik

Christel Armstrong Darvik

Ledamot

Styrelseuppdrag, rådgivning 

 

Ledning

Mikael Granath

Mikael Granath

Vd

Peter Malmén

Peter Malmén

Finansdirektör och v vd

Heidi Bladh

Heidi Bladh

Ekonomidirektör

Rikard Norström

Rikard Norström

Nyproduktionschef

Anna Flood

Anna Flood

HR-chef

Madeleine Wetterström

Madeleine Wetterström

Kommunikations- och marknadschef


Anna Mellqvist

IT- och digitaliseringschef

Catarina Altement

Catarina Altement

Regionchef Syd

Jonas Ekstam

Jonas Ekstam

Regionchef Öst

Susanna Thom

Susanna Thom

Regionchef Väst