Finansiell information

Här hittar du bland annat våra årsredovisningar, delårsrapporter, kalendarium, ratingrapport och information om MTN-program samt företagscertifikatprogram. I vårt nyhetsarkiv hittar du våra regulatoriska pressmeddelanden.

Vi uppdaterar regelbundet vår finansiella information och offentliggör våra rapporter enligt vårt kalendarium. Beställ gärna en rapport genom att mejla oss.

Hållbarhetsarbetet är närvarande i alla delar av verksamheten och är integrerat i det dagliga arbetet. Läs gärna mer om detta under Hållbarhet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör och vice vd

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se

 

Heidi Bladh, Ekonomidirektör

Heidi Bladh

Ekonomidirektör

Telefon: 031-788 70 15, 0709-22 36 67

E-post: heidi.bladh@willhem.se