Kalendarium

Kommande händelser  Datum
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 20 april 2023
Delårsrapport januari-mars 2023 12 maj 2023
Delårsrapport januari-juni 2023 24 augusti 2023
Delårsrapport januari-september 2023 24 november 2023
Bokslutskommuniké 2023 20 februari 2024
Tidigare händelser  Datum
Bokslutskommuniké 2022 23 februari 2023
Delårsrapport januari-september 2022 22 november 2022
Delårsrapport januari-juni 2022 25 augusti 2022
Delårsrapport januari-mars 2022 13 maj 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 21 april 2022