Kalendarium

Kommande händelser  Datum
Delårsrapport januari-juni 2022 25 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 2022 22 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 23 februari 2023
Tidigare händelser  Datum
Delårsrapport januari-mars 2022 13 maj 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 21 april 2022
Bokslutskommuniké 2021 24 februari 2022
Delårsrapport januari-september 2021 19 november 2021
Delårsrapport januari-juni 2021 24 augusti 2021