Marknader

Willhem finns på 13 utvalda tillväxtorter, inklusive storstadsregionerna. Fastighetsbeståndet är diversifierat vad gäller ålder, läge och karaktär. Cirka 93 procent är hyresbostäder och resterande kommersiella lokaler.

Nya förvärv

Willhems strategi är att i första hand förvärva bostadsfastigheter, bostadsprojekt och byggrätter för bostäder, på de orter där vi finns etablerade i dag. Vi kan överväga att etablera oss på nya större tillväxtmarknader i Sverige, om investeringsmöjligheten är bra och vi ser att vi kan uppnå en tillräckligt stor förvaltningsvolym.

Varierat bestånd på starka orter

Klicka på bilden för större version

Marknadsvärdets fördelning

Klicka på bilden för större version

Tre regioner

Willhems fastighetsbestånd är geografiskt indelat i tre regioner; Region Syd, Region Väst och Region Öst. Vid årets utgång ägde och förvaltade vi 552 fastigheter med totalt 28 451 lägenheter. Den totala uthyrningsbara arean uppgick till 1 942 834 kvadratmeter. 

Se alla våra fastigheter

Kontakt

Är du säljare av fastigheter, mäklare eller rådgivare, kontakta oss gärna.

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör och vice vd

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se