Obligationsprogram

Willhem AB (publ) har beslutat om att upprätta ett MTN-program (Medium Term Note-program) med en ram uppgående till 23 miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i euro eller norska kronor.

Under Willhems MTN-program kan gröna obligationer emitteras. Dokumentationen överensstämmer med Willhems övriga obligationer under MTN-programmet. Skillnaden är att obligationslikviden under gröna obligationer enbart används till investeringar som omfattas av Willhems Ramverk för gröna obligationer.

Grönt ramverk

Ramverk för gröna obligationer (2021-09-23)

Prospekt

Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2022-06-17)
Second opinion på gröna ramverket (2021-09-23)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2021-06-18)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2021-02-26)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2020-06-18)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2019-06-19)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-12-21)
Ramverk för gröna obligationer (2018-08-14)
Second opinion på gröna ramverket (2018-08-14)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-06-18)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2018-04-24)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-07-10)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2017-05-31)
Tilläggsprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-11-23)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2016-05-31)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2015-05-08)
Grundprospekt gällande Willhems MTN-program (2014-12-17)

Obligationer

Slutliga villkor för lån