Rapporter och presentationer

Här hittar du Willhems finansiella rapporter och presentationer såsom års- och hållbarhetsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter. I vårt nyhetsarkiv hittar du våra regulatoriska pressmeddelanden.

2023

Delårsrapport januari - juni 2023                  Rapport (eng) Presentation Webbcast
Delårsrapport januari - mars 2023                  Rapport (eng) Presentation Webbcast

2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 Rapport            
Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapport (eng) Presentation Webbcast
Delårsrapport januari - september 2022 Rapport (eng) Presentation Webbcast
Delårsrapport januari - juni 2022 Rapport (eng) Presentation Webbcast
Delårsrapport januari - mars 2022 Rapport (eng) Presentation Webbcast

2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Rapport    
Bokslutskommuniké januari - december 2021 Rapport (eng) Presentation Webbcast
Delårsrapport januari - september 2021 Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2021 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2021 Rapport    

2020

Års- och hållbarhetsredovisning 2020 Rapport                                              
Bokslutskommuniké januari - december 2020 Rapport            
Delårsrapport januari - september 2020 Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2020 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2020 Rapport    
Investerarrapport - gröna obligationer 2020 Rapport    

2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019 Rapport                                              
Bokslutskommuniké januari - december 2019 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2019 Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2019 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2019 Rapport    
Investerarrapport - gröna obligationer 2019 Rapport    

2018

Årsredovisning 2018 Rapport                                              
Bokslutskommuniké januari - december 2018 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2018 Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2018 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2018 Rapport    
Investerarrapport - gröna obligationer 2018 Rapport    

2017

Årsredovisning 2017 Rapport                                              
Bokslutskommuniké januari - december 2017 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2017 Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2017 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2017 Rapport    

2016

Årsredovisning 2016 Rapport                                          
Årsrapport januari - december 2016 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2016         Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2016 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2016 Rapport    

2015

Årsredovisning 2015 Rapport                                          
Årsrapport januari - december 2015 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2015         Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2015 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2015 Rapport    

2014

Årsredovisning 2014 Rapport                                          
Årsrapport januari - december 2014 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2014         Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2014 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2014 Rapport    

2013

Årsredovisning 2013 Rapport                                          
Årsrapport januari - december 2013 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2013         Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2013 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2013 Rapport    

2012

Årsredovisning 2012 Rapport                                          
Årsrapport januari - december 2012 Rapport    
Delårsrapport januari - september 2012         Rapport    
Delårsrapport januari - juni 2012 Rapport    
Delårsrapport januari - mars 2012 Rapport    

2011

Årsredovisning 2011                                     Rapport