Personuppgifter

På Willhem värnar vi om din personliga integritet. Här beskriver vi vilka personuppgifter Willhem samlar in från dig genom våra interaktioner med dig och via våra tjänster samt hur vi använder och skyddar dessa uppgifter.

För dig som är hyresgäst

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig som är hyresgäst hos oss en trygg och bekväm boendemiljö. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, försäkringsinformation, önskemål gällande lägenheten, information kopplad till vår hantering av serviceärenden, information om eventuella tillval i din lägenhet, information om nycklar och passersystem, bokning av tvättstuga och eventuell handikappanpassning. Vi får även viss information genom din interaktion med oss via våra tjänster, t. ex Mina sidor, genom felanmälningar eller andra serviceärenden. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex. i samband med kreditupplysning som görs när hyreskontraktet tilldelas. Enstaka fastigheter har även säkerhetskameror i källare och soprum. 

Personuppgifter vi samlar in om dig som är hyresgäst

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du själv uppdaterar dina personuppgifter på Mina sidor. Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta vår kundsupport på telefon för att få hjälp med att uppdatera dina personuppgifter. Om ditt ärende rör ändring av namn och personnummer krävs att du personligen besöker ditt områdeskontor. Du behöver då ta med dig giltiga ID-handlingar. Det går även bra att skicka en begäran om ändring per post samt bifoga en kopia på giltig legitimation.

Som hyresgäst kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag kan enklast beställas via Mina sidor men det går även bra att kontakta vår kundsupport på telefon. På Mina sidor hittar du funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter.

Du som är hyresgäst hos oss och har konto på ”Mina sidor” kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att logga in på Mina Sidor och radera ditt konto. Ditt konto på Mina sidor raderas då från vår hemsida, men inget påverkas i övrigt gällande dina uppgifter som hyresgäst. Du hittar funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter. Du som idag får våra digitala nyhetsbrev för hyresgäster kan enkelt avregistrera dig om du inte önskar få information i fortsättningen. Använd funktionen ”avregistrera” i nyhetsbrevet. Uppgifterna raderas då från vårt system.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att säkra de IT-system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, automatisk gallring i IT-system samt revisioner av underleverantörer är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till vår roll som hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag.

Kontaktuppgifter

Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00.
Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

För dig som är bostadssökande

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna ta emot och hantera din bostadsansökan. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss, som t. ex namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och önskemål gällande lägenheten. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex. i samband med kreditupplysning som görs när hyreskontraktet tilldelas.    

Personuppgifter vi samlar in om dig som är bostadssökande

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du själv uppdaterar dina personuppgifter på Mina sidor. Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta vår kundsupport på telefon för att få hjälp med att uppdatera dina personuppgifter. Om ditt ärende rör ändring av namn och personnummer krävs att du personligen besöker ditt områdeskontor. Du behöver då ta med dig giltiga ID-handlingar. Det går även bra att skicka en begäran om ändring per post samt bifoga en kopia på giltig legitimation.

Som bostadssökande kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag kan enklast beställas via Mina sidor men det går även bra att kontakta vår kundsupport på telefon. På Mina sidor hittar du funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter.

Du som har registrerat dig som bostadssökande hos oss kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att logga in på Mina Sidor och radera ditt konto. Uppgifterna raderas då från vår hemsida. Du hittar funktionen i vänstermenyn under fliken Mina inloggningsuppgifter. Du som använder vår prenumerationstjänst på lediga lägenheter via e-post kan enkelt avsluta din prenumeration genom funktionen ”avregistrera prenumeration”. Uppgifterna raderas då från vårt system. Har du valt att få information om våra pågående nyproduktioner via e-post kan du avregistrera dig genom att skicka begäran om avregistrering till gdpr@willhem.se. Vi kommer då att radera dina uppgifter från vårt system.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att säkra de IT-system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, automatisk gallring i IT-system samt revisioner av underleverantörer är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till vår roll som hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt lag.

Kontaktuppgifter

Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

För dig som är leverantör, entreprenör eller partner

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna fungera i en professionell avtalsrelation till dig som leverantör, entreprenör, partner eller annan extern intressent. All behandling av personuppgifter inom Willhemkoncernen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) och tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vår avtalsrelation och är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, arbetstitel, e-postadress, adress, telefonnummer, eventuell annan kontaktinformation, personnummer till dig eller firmatecknare (i förekommande fall), faktureringsinformation, avtalsinformation, kreditupplysning. Dessa uppgifter behandlas med grund i avtalsrelationen och rättsliga förpliktelser. För det fall att vi inte har en affärsrelation men du har anmält att du är intresserad av att jobba med Willhem behandlas dina uppgifter med stöd av Willhems berättigade intresse.

Vi får även viss information genom din interaktion med Willhem i ditt arbete, t.ex. passageloggar, bilder inom ramen för kamerabevakning, vilka nycklar du har fått tilldelat till dig och vilka ärenden du är tilldelad. Dessa uppgifter behandlas med grund i en intresseavvägning.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, gallring i IT-system samt skydd av fysiska servrar och dokument är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs i vår roll som hyresvärd samt avtalspart och de kringtjänster som denna roll medför.

Lagringsperioder

Willhem behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen. Informationen sparas till dess att du ber om att vi raderar dina uppgifter, vi inte har en affärsrelation längre eller så länge vi, enligt lagstiftning, behöver spara underlaget (exempel: underlag för bokföring). I vissa fall måste vi spara särskild information enligt lag och om det finns misstanke om otillåtligt nyttjande av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för utredning av ärendet.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till part utanför Willhemkoncernen i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd och avtalspart. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till exempelvis vår IT-leverantör som underhåller Willhems IT-system, försäkringsbolag, el, vatten och energibolag, tjänsteleverantörer, inkasso- och kreditupplysningsbolag, polis, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vid eventuell försäljning av fastighet kommer uppgifter om vår avtalsrelation överföras till köparen av fastigheten.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. I vissa fall kan du få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas. Du har även rätt att begära att få ut dina personuppgifter, när det är tekniskt möjligt, i syfte att överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Enklast är att du kontaktar den motpart på Willhem som du normalt arbetar med och ber om att få korrigerat dina uppgifter.

Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Kontakta Willhems Dataskyddsombud med eventuell begäran om registerutdrag.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning för Willhem AB (publ)), är personuppgiftsansvarig. Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdaterad 2019-06-13
Willhem AB (publ)

För dig som söker jobb hos oss

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att rekrytera till tjänster på Willhem. All behandling av personuppgifter inom Willhemkoncernen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) och tillämplig lagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vår rekryteringsprocess och avidentifierad statistik. Personuppgifter som behandlas är uppgifter du själv lämnar till oss som t. ex CV (innehållande namn, kontaktuppgifter etc), personligt brev, fotografi, Linkedin-profil, intyg eller betyg, referenser och resultat från eventuella personlighetstester eller anteckningar från intervjuer eller referenssamtal. Det är ditt ansvar, som sökande, att enbart lämna relevant information för din ansökan. Du måste säkerställa att känsliga uppgifter, såsom exempelvis religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang inte anges bland dina uppgifter.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du kontaktar den individ på Willhem som du normalt arbetar med och ber om att få korrigerat dina uppgifter.

Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Kontakta Willhems Dataskyddsombud med eventuell begäran om registerutdrag.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Krypterad inloggning till IT-systemen, krypterad kommunikation mellan IT-systemen, gallring i IT-system samt skydd av fysiska servrar och dokument är några av de åtgärder som används av Willhem för att tillse säker behandling av personuppgifterna. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs i vår roll som arbetsgivare och de kringtjänster som denna roll medför. Dessa uppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse för att Willhem ska kunna utföra bolagets rekrytering.

Lagringsperioder

Dina uppgifter sparas av rättsliga skäl i 2 år efter avslutad rekrytering eller uppladdning av CV för spontanansökan. För det fall att du har laddat upp ditt CV för en spontanansökan behandlas dina uppgifter med ditt samtycke till dess att du drar tillbaka ditt samtycke.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till part utanför Willhemkoncernen i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som potentiell arbetsgivare. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till exempelvis rekryteringsbolag. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Kontaktuppgifter

För frågor om rekryteringsprocessen eller det system som Willhem nyttjar för rekrytering, vänligen kontakta HR-avdelningen info.personal@willhem.se

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning för Willhem AB (publ)), är personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00.

Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

Uppdaterad 2019-05-02
Willhem AB (publ)

Information om våra trygghetskameror

Willhem fokuserar på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Som en del i detta arbete kan ibland kamerabevakning ske, då för att förebygga och förhindra skadegörelse, brottslig verksamhet, obehöriga personer eller åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick.

Kamerabevakningslagen

Vi följer kamerabevakningslagen och ser därför till att;

  • vi innan installation av trygghetskameror alltid gör en intresseavvägning, det vill säga efter analys bedömer att skälen till kamerabevakning väger tyngre än den enskildes personliga integritet.
  • kamerabevakningen inte medför orimligt intrång i människors personliga integritet
  • vi inte bevakar offentliga ytor utan endast utrymmen med begränsad tillgänglighet, ex trapphus som kräver nyckel eller tag
  • vi begränsar vilka personer internt som har tillgång till kameran och dess inspelade material
  • vi raderar inspelat material var 30:e dag
  • vi endast delar med oss av inspelat material till brottsbekämpande myndigheter och till kommuner som ansvarar för räddningstjänsten
  • vi tydligt informerar om när utrymmen är kamerabevakade, och hänvisar till vår hemsida för mer utförlig information.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning för Willhem AB (publ)), är personuppgiftsansvarig. Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: gdpr@willhem.se

Inspelat material raderas var 30:e dag, begäran om att få ta del av eller tidigarelagt raderande av material från specifik tidpunkt kan ställas till Dataskyddsombudet.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Willhem har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på willhem.se.