Betalar jag för utebelysningen?

All publik belysning vid till exempel gångstråk, gårdar, trapphus och entréer betalar Willhem för. Om du däremot har en utelampa på balkongen som du tänder inifrån din lägenhet eller om du har en belysning i ett uttag på balkongen så går det på din egen elräkning.