Kan jag få IMD?

Många av Willhems lägenheter kan utrustas med IMD. Om det införs så är det för en hel byggnad samtidigt och inte för ett fåtal lägenheter. För att införa IMD för el så måste det godkännas av dig som har el-abonnemanget.