Vad är IMD?

IMD står för ”individuell mätning och debitering” vilket betyder att din förbrukning av kallvatten, varmvatten eller el mäts och debiteras av Willhem. Detta innebär att du endast betalar för det du själv förbrukar i din lägenhet. Om du är sparsam får du också en lägre kostnad.

Vanligtvis ingår förbrukningen av kall- och varmvatten i hyran. Om IMD för vatten införs eller har införts där du bor så är hyran sänkt för att kompensera för detta.

El-abonnemang tecknas normalt direkt av dig som hyresgäst med en valfri elleverantör. IMD för el påverkar inte hyran och kan inte införas utan ditt specifika godkännande.