Montering av vägghängd TV

Om du ska sätta upp en TV på väggen, kontakta områdespersonalen för att få information om hur du ska gå till väga. Om skador i väggen uppstår vid avflyttning och nedmontering debiterar vi hyresgästen för återställande.