När kan jag hämta nycklarna?

Du kan hämta nycklarna till lägenheten från klockan 12.00 den första helgfria vardagen i månaden, om du inte har bestämt något annat med ditt områdeskontor. Kom ihåg att ta med legitimation. Se ditt områdeskontors öppettider.

Har du själv inte möjlighet att hämta nycklarna kan du be någon annan att hämta dem åt dig. Då behövs bådas legitimation samt en påskriven fullmakt.

Hämta blanketten för fullmakt vid utkvittering av nyckel