Kan jag få flytta in tidigare än vad som står på mitt kontrakt?

Under förutsättning att den hyresgäst som ska flytta ut och den hyresgäst som ska flytta in är överens kan det gå bra. Kontakta alltid ditt lokala områdeskontor som kan ge information om det finns möjlighet till tidigare inflyttning.