Jag har precis flyttat in och min lägenhet är ostädad, vad gör jag?

Om du upplever att din lägenhet inte är ordentligt städad när du flyttar in ska du kontakta oss så fort som möjligt. Det är den tidigare hyresgästen som ansvarar för städningen. Se kontaktuppgifter till ditt lokala områdeskontor.