Behöver jag teckna elavtal?

Om det inte står i ditt kontrakt att du har IMD-el behöver du teckna ett elavtal för att inte stå utan el den dagen du flyttar in.

Tänk på att ett elavtal består av två olika avtal. Det ena tecknar du med bolaget som äger elnätet där du bor. Det andra tecknar du med ett elbolag som levererar själva elen. Kontakta din elleverantör för mer information.