Flytta ut

Uppsägning av lägenhetskontrakt

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara hos oss senast den 30 juni. En uppsägning ska alltid ske skriftligt. Du kan antingen komma in på områdeskontoret, skriva ett brev eller skapa en serviceanmälan (välj mitt kontrakt och sedan uppsägning) på Mina sidor. Uppsägningsblanketten ska alltid undertecknas och bifogas för att din uppsägning ska gälla. Du kan också ta en kopia på ditt hyreskontrakt och där fylla i din uppsägning. Tydlig kopia på giltig legitimation ska bifogas. Kommer du in till områdeskontoret räcker det att du tar med dig din id-handling.

Blankett för uppsägning 

Lägenhetsbyte

Om du vill byta lägenhet hos oss så söker du som vanligt bland våra lediga lägenheter. Generellt gäller att du ska ha bott i din lägenhet i mer är 24 månader för att få förtur. Vill du och en annan hyresgäst göra ett direktbyte med varandra ska nedan bytesblankett fyllas i av båda parter och besiktning av lägenheterna kommer att ske.

Blankett lägenhetsbyte
Bilaga blankett lägenhetsbyte

Överlåtelse

Du kan inte överlåta lägenheten på någon annan, utan hyresvärdens godkännande. En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. Använd blanketten Ansökan om överlåtelse av hyresavtal för att ansöka om att få överlåta din lägenhet till en närstående sammanboende. Ifylld blankett skickas till ditt områdeskontor.

Läs mer i Hyreslagen (12 kap. jordabalken)

Hyra ut i andra hand

Vid godtagbara skäl har du som hyresgäst möjlighet att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra hand. Sådana skäl kan exempelvis vara att du ska vistas utomlands på grund av arbete eller studier, eller att du vill pröva att bo tillsammans med din partner. Kom ihåg att det är du som står på förstahandskontraktet som bär ansvaret för det som händer och sker i lägenheten.

Vad innebär olovlig andrahandsuthyrning?

Vi på Willhem vill att så många som möjligt ska kunna få ett förstahandskontrakt och bo tryggt hos oss. Men idag, när bostadsbristen är stor, ser vi tyvärr att andrahandsuthyrningen av lägenheter ökar. Det leder bland annat till att det blir allt färre förstahandskontrakt tillgängliga för den som söker bostad. En andrahandsuthyrning kräver alltid ett godkännande från oss som hyresvärd. Om du inte har ett tillstånd från oss är uthyrningen olovlig, vilket kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om fler ska kunna bo tryggt behöver vi alla hjälpas åt, så tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Läs mer 

Viktigt att känna till om andrahandsuthyrning
Blankett andrahandsuthyrning
 
Information från Hyresnämnden 

Besiktning

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Du bokar tid för slutbesiktning på ditt områdeskontor i samband med uppsägning. Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror, loftsäng med mera som du själv installerat eller tagit över från en tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv. Då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Flyttstädning

Det är viktigt att lägenheten städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Willhem genomför alltid städbesiktning i samband med att en hyresgäst flyttar ut.

Städtips när du ska flytta
Checklista för flyttstädning

Utflyttning

Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

Lämna nycklar

Vid utflytt måste du lämna tillbaka alla nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen (exempelvis cykelförråd och tvättstuga). Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Du lämnar nycklarna till ditt lokala områdeskontor senast kl. 12 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Observera att nycklar som inte återlämnas debiteras.

Tips inför flytten

Kom ihåg att...

• flytta din hemförsäkring till ditt nya boende
• göra en adressändring
• läsa av elen 
• flytta din telefon, bredband och tidningsprenumeration
• om du har e-faktura eller autogiro hos oss, avsluta detta hos din bank
• fixa flyttlådor
• säg upp eventuell parkering

Vi hoppas att du kommer trivas i din nya bostad och önskar dig lycka till med flytten!