Förändringar i hyreslagen - vad gäller?

Den 1 oktober skärptes Hyreslagen i syfte att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad och tryggare boendevillkor.

Här är några viktiga förändringar:

  • Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps.
  • Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt.
  • Lagen skärps för den som hyr ut sin bostad i andra hand utan fastighetsägarens tillstånd.
  • Striktare regler för vad man får lov att ta ut i hyra av någon som hyr i andra hand eller är inneboende. För en lägenhet kan man ta ut hyran plus kostnad för bredband och el etc. samt ett möbelpåslag på max 15 procent. Den som hyrt ut till överhyra riskerar att bli uppsagd.
  • Den som är inneboende eller hyr i andrahand och betalar för mycket kan vända sig till Hyresnämnden och få tillbaka mellanskillnaden upp till två år tillbaka i tiden.