Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader. Du behöver därför säga upp din lägenhet senast vid månadsskiftet, tre månader före du vill flytta ut. Om du exempelvis vill flytta den 1 oktober måste du säga upp din lägenhet senast den 30 juni.