Lämna nycklar

Vid utflytt måste du lämna tillbaka alla nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen (exempelvis cykelförråd och tvättstuga). Det gäller även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för. Du lämnar nycklarna till ditt lokala områdeskontor senast kl. 12 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Observera att nycklar som inte återlämnas debiteras.