När ska jag lämna tillbaka nycklarna?

När det är dags att flytta ut lämnar du tillbaka din nyckel på ditt lokala områdeskontor senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet har gått ut. Du måste lämna tillbaka alla nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen, som exempelvis cykelförråd och tvättstuga. Det gäller även de nycklar som du själv har låtit tillverka och betalat för. Tänk på att du kommer att bli fakturerad för cylinderbyte om du inte lämnar tillbaka alla nycklarna.