Kan jag överlåta mitt hyreskontrakt?

Under vissa omstädigheter har du enligt hyreslagen rätt att överlåta ditt hyresrättsavtal till en närstående som du varaktigt sambott med. Med varaktigt sammanboende brukar man generellt säga minst tre år, men det är situationen som avgör. Den som ska ta över lägenheten ska uppfylla vår uthyrningspolicy och ha varit folkbokförd på adressen. Det är bara den som faktiskt har bott i lägenheten som kan ha rätt att ta över den.

En överlåtelse kan endast ske om du inte redan har sagt upp ditt hyresavtal. För att överlåta hyresrätten till någon annan måste ett godtagbart skäl finnas. Från det att du skickat in en komplett ansökan om överlåtelse kommer du få besked inom 4-8 veckor. Du får alltid besked om din ansökan om lägenhet godkänns eller inte. Se godkända anledningar till överlåtelse. 

Så här ansöker du om överlåtelse digitalt:
1. Logga in på Mina sidor
2. Klicka på ”Digitala blanketter” i menyn 
3. Klicka på ”Överlåtelse”
4. Fyll i den digitala blanketten för ansökan om överlåtelse
5. Signera med BankID

När du har skickat in din ansökan kommer den person som du önskar överlåta lägenheten till att få ett mejl där han eller hon ska ladda upp inkomstintyg som Willhem behöver för att kunna bedöma om han eller hon uppfyller vår uthyrningspolicy. Den person du önskar överlåta din lägenhet till måste ha BankID.

Vill du posta din ansökan? Gör så här:
1. Fyll i Willhems blankett för överlåtelse av lägenhet (english).
2. Skicka med inkomstintyg så som arbetsgivarintyg eller studieintyg för den som du ska överlåta din bostad till.
3. Posta blanketten och inkomstintyg till ditt områdeskontor. Här hittar du våra adressuppgifter.