Uppsägning av lägenhetskontrakt

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader. Uppsägning behöver därför ske senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara hos oss senast den 30 juni.

Så här gör du för att säga upp din lägenhet:

1. Logga in på Mina sidor
2. Klicka på ”Digitala blanketter" i menyn
3. Fyll i den digitala uppsägningsblanketten
4. Signera med BankID

Vanliga frågor och svar