Huset och gården

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring huset och gården. Se även våra praktiska guider för bra tips!

Våra vanligaste frågor

Var slänger jag mina sopor?

Du ska alltid slänga dina sopor på anvisade platser i bostadsområdet. Det kan vara en återvinningsplats, en miljöstation eller i vissa fall ett traditionellt sopnedkast. På ditt områdeskontor hittar du information om vad som gäller för just din stadsdel och fastighet. Tänk på att du inte får ställa sopor och avfall i trapphuset, källargångar eller utanför soprummet. Se vår guide för att slänga soporna på rätt ställe.

Hur källsorterar jag?

Du får inte slänga avfall som tidningar, papper eller wellpapp, glas, batterier samt plåt och metall i de vanliga soporna. Detta måste du sortera och slänga på närmaste återvinningsplats. Se vår guide för att slänga soporna på rätt ställe.

Hur använder jag tvättstugan?

Tvättstugan delar du med dina grannar, därför är det extra viktigt att visa hänsyn. Följ de råd och anvisningar som du hittar i tvättstugan. Lämna maskiner, skåp och torkrum väl rengjorda för allas trivsel. Se våra tips på hur du kan göra rent och fint efter dig när du tvättat klart. Om det inte är rent i tvättstugan eller något inte fungerar som det ska kan du göra en serviceanmälan på Mina sidor.

I vissa av våra hus kan du boka din tvättid på Mina sidor. Det är viktigt att respektera bokade tider och att avboka tiden om du får förhinder. Har någon tagit din tvättid är det alltid bäst att du pratar med personen direkt och försöka lösa det på plats.

Var får jag rasta mitt husdjur?

Du får rasta ditt husdjur utanför bostadsområdet. Tänk på att de ska vara kopplade.

Var kan jag ställa min cykel?

Har du en cykel ska du ställa den i ett av cykelställen som finns utanför ditt hus. I vissa av våra fastigheter finns det även tillgång till cykelrum. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymningen eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör även en brandrisk i sig själva.

Var får jag ställa min moped eller motorcykel?

Det bästa är om du hyr en parkeringsplats till din moped eller motorcykel. En moped (klass 2) kan du ställa vid cykelstället utanför ditt hus. På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar inte stå parkerade i källaren. Det är inte heller tillåtet att parkera motorcyklar på grönytor, i porthus, på gårdar eller utmed husfasaderna. 

Var kan jag ladda min elbil?

Att köra elbil är kul, men tänk på att du aldrig ska ladda elbilen i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Dessa uttag är inte gjorda för den belastning som en laddning kräver och det innebär en risk för brand. Ladda istället din elbil vid en laddstolpe, laddbox eller laddstation. 

Se våra lediga bilplatser 

Vad gäller vid förvaring i trapphus och källargångar?

Både trapphus och källargångar ska vara fria från prylar. Det är inte tillåtet att ställa något i dessa utrymmen av brandskydds- och olycksfallsskäl. Det innefattar till exempel sopor, tidningar, kartonger, cyklar, krukor och barnvagnar. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten.

Finns det ett förråd till min hyreslägenhet?

Det står i ditt hyresavtal om du har tillgång till ett förråd. Om det finns ett förråd till lägenheten är det du som hyresgäst som ansvarar för det. Förrådet ska låsas med ett eget hänglås. 

Vem ansvarar för snöskottning?

Vi ansvarar för att ta bort snön från gångar, parkeringar, garageuppfarter och alla infartsvägar. Vi försöker alltid röja undan snön så fort som möjligt, men ber dig ha förståelse för att det kan ta något längre tid när det är kraftigt snöfall i flera områden samtidigt. Om du hyr en parkeringsplats så ansvarar du själv för att ta bort snön på själva parkeringsplatsen. Du ansvarar även för att ta bort snö från din balkong.

Vad gör jag om hissen är trasig?

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören. Du hittar deras telefonnummer i anslutning till hissen.

Får jag röka på gården?

Enligt lag är det faktiskt förbjudet att röka utomhus på allmänna platser. Det innebär bland annat att du inte får röka vid våra lekplatser och vid samlingslokaler som finns i anslutning till våra bostäder eller utanför affärer och restauranger. Rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. I områden där det är tillåtet att röka är det viktigt att visa hänsyn till andra.

Var hittar jag information om skyddsrum?

Det är viktigt att du som hyresgäst känner till var du hittar information om ditt närmaste skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Du hittar information om ditt närmaste skyddsrum på MSB:s skyddsrumskarta. I kartan kan du zooma in på önskat område eller söka efter område/gata. Klickar du på ett objekt får du uppgifter om just det skyddsrummet.

Som fastighetsägare ansvarar vi för de skyddsrum som finns i våra fastigheter. De används i normala fall ofta till andra ändamål men ska inom två dygn kunna ställas i ordning för att fungera som skyddsrum. Det sker vid beslut om höjd beredskap, vilket fattas av regeringen. 

Läs mer om hur skyddsrum fungerar:

www.krisinformation.se 
www.msb.se

Guider