Huset och gården

Ta hand om dina sopor

Sopor och skräp ska alltid slängas på anvisade platser i bostadsområdet, som till exempel en återvinningsplats, en miljöstation eller i vissa fastigheter i ett traditionellt sopnedkast. På ditt områdeskontor finns information om vad som gäller för just din stadsdel och fastighet. Tänk på att sopor och avfall inte får lämnas i trapphus, källargångar eller utanför soprum.

Återvinning och källsortering

Det är inte tillåtet att slänga avfall som tidningar, papper/wellpapp, glas, batterier samt plåt och metall i de vanliga soporna. Detta måste sorteras och slängas på närmaste återvinningsplats. Genom att källsortera bidrar du på ett aktivt sätt i miljöarbetet. En liten insats är mycket värd!

Goda grannar

Att bo nära andra människor ställer krav på hänsyn och omtanke. Alla ska kunna trivas med både lägenheten och de gemensamma utrymmen som finns. Genom att respektera trivselreglerna i huset bidrar du till ett trevligare boende för dig och dina grannar.

Att tänka på:

• Visa hänsyn genom att sänka ljudet när du spelar musik och ser på TV.  
• Försök även att hålla ljudvolymen nere i trapphuset.
• Tala alltid om för grannarna när du ska ha fest.
• Ta väl hand om dina husdjur så att de inte stör andra hyresgäster.
• Rök inte i hissen, trappuppgången eller tvättstugan.
• Lämna fint och rent efter dig i tvättstugan.
• Släng inte cigarettfimpar från fönster eller balkong.
• Borra och hamra inte i lägenheten efter kl. 20.00.

Husdjur

Rastning av husdjur ska ske utanför bostadsområdet och hundar ska vara kopplade.

Cyklar och cykelrum

Har du cykel ska den parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus eller, om sådant finns, i cykelrummet. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör i sig själva också en brandrisk.

Mopeder och motorcyklar

På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar, som innehåller bensin och diesel, inte stå parkerade i källaren. Det är inte heller tillåtet att parkera motorcyklar på grönytor, i porthus, på gårdar eller utmed husfasaderna. 

Trapphus och källargångar

Trapphuset är det gemensamma utrymme vi använder mest i huset. Här ska det vara rent, snyggt och välkomnande för alla. Både trapphus och källargångar ska vara fria från prylar. Det är inte tillåtet att ställa något i dessa utrymmen av brandskydds- och olycksfallsskäl. Det innefattar t ex sopor, tidningar, kartonger, cyklar, krukor och barnvagnar. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten.

Förråd

I de fall det finns ett förråd till lägenheten är det du som hyresgäst som ansvarar för förrådet. Förrådet har samma nummer som lägenheten och ska låsas med eget hänglås.

Tvättstugan

Tvättstugan delar du med dina grannar, därför är det extra viktigt att visa hänsyn. Följ de råd och anvisningar som finns angivna och lämna tvättstugan, maskiner, skåp och torkrum väl rengjorda för allas trivsel och trevnad. Var vänlig och lämna kvar befintlig städ- och rengöringsutrustning i tvättstugan. Om det inte är bra städat i tvättstugan ska du göra en serviceanmälan.

Snöskottning

Som fastighetsägare ansvarar vi för snöröjning av gångar, parkeringar, garage ned- och uppfarter och alla infartsvägar. Om du hyr en parkeringsplats så är det ditt ansvar att ta bort snön på själva parkeringsplatsen. Detta gäller även snön på din balkong.

Vad gör jag om hissen är trasig?

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören som åtgärdar problemet. Telefonnummer vid felanmälan står i anslutning till hissen.

Ny lag om rökförbud – vad gäller?

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi på Willhem hoppas att vi alla kan hjälpas åt att se till att reglerna efterlevs.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:

• Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
• Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.

Guider