Huset och gården

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring huset och gården. Se även våra praktiska guider för bra tips!

Våra vanligaste frågor

Information rörande covid-19

Vi behöver alla fortsätta hjälpas åt med att vidta försiktighetsåtgärder, så att vi tillsammans minskar smittspridningen av covid-19.

På Willhem följer vi de allmänna råd som myndigheterna går ut med och vi uppdaterar våra rutiner löpande vid behov. Våra medarbetare får regelbunden information om hur de ska undvika smitta och hur de ska agera gentemot medarbetare och kunder. Vi fortsätter att minimera våra sociala kontakter och har löpande dialog med våra externa kontakter och partners för att säkerställa försiktighetsåtgärder i våra fastigheter.

På våra lokala kontor tar vi fortsatt emot bokade besök. Enklast bokar du ditt besök genom att göra ett ärende på Mina sidor eller i Appen. Det går även att boka tid på telefon, men tänk på att det kan vara långa svarstider. Vi kommer att prioritera akuta ärenden och ber om din förståelse för att återkoppling på övriga ärenden kan ta lite längre tid. Har du sjukdomssymptom, så ber vi dig avvakta med ditt ärende tills du kan ta emot besök.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns all information du behöver veta om covid-19. Där finns svar på vanliga frågor och tips på vad du ska tänka på för att skydda dig och andra. Informationen finns på flera språk.

Vi följer utvecklingen noga och inför löpande nya rutiner för att skydda våra hyresgästers, partners och medarbetares säkerhet. Tack för ditt samarbete och visad hänsyn!

Var slänger jag mina sopor?

Du ska alltid slänga dina sopor på anvisade platser i bostadsområdet. Det kan vara en återvinningsplats, en miljöstation eller i vissa fall ett traditionellt sopnedkast. På ditt områdeskontor hittar du information om vad som gäller för just din stadsdel och fastighet. Tänk på att du inte får ställa sopor och avfall i trapphuset, källargångar eller utanför soprummet. Se vår guide för att slänga soporna på rätt ställe.

Hur källsorterar jag?

Du får inte slänga avfall som tidningar, papper eller wellpapp, glas, batterier samt plåt och metall i de vanliga soporna. Detta måste du sortera och slänga på närmaste återvinningsplats. Se vår guide för att slänga soporna på rätt ställe.

Var får jag rasta mitt husdjur?

Du får rasta ditt husdjur utanför bostadsområdet. Tänk på att de ska vara kopplade.

Var kan jag ställa min cykel?

Har du en cykel ska du ställa den i ett av cykelställen som finns utanför ditt hus. I vissa av våra fastigheter finns det även tillgång till cykelrum. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymningen eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör även en brandrisk i sig själva.

Var får jag ställa min moped eller motorcykel?

Det bästa är om du hyr en parkeringsplats till din moped eller motorcykel. En moped (klass 2) kan du ställa vid cykelstället utanför ditt hus. På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar inte stå parkerade i källaren. Det är inte heller tillåtet att parkera motorcyklar på grönytor, i porthus, på gårdar eller utmed husfasaderna. 

Var kan jag ladda min elbil?

Att köra elbil är kul, men tänk på att du aldrig ska ladda elbilen i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Dessa uttag är inte gjorda för den belastning som en laddning kräver och det innebär en risk för brand. Ladda istället din elbil vid en laddstolpe, laddbox eller laddstation.

Vad gäller vid förvaring i trapphus och källargångar?

Både trapphus och källargångar ska vara fria från prylar. Det är inte tillåtet att ställa något i dessa utrymmen av brandskydds- och olycksfallsskäl. Det innefattar till exempel sopor, tidningar, kartonger, cyklar, krukor och barnvagnar. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten.

Finns det ett förråd till min hyreslägenhet?

Det står i ditt hyresavtal om du har tillgång till ett förråd. Om det finns ett förråd till lägenheten är det du som hyresgäst som ansvarar för det. Förrådet ska låsas med ett eget hänglås. 

Vem ansvarar för snöskottning?

Vi ansvarar för att ta bort snön från gångar, parkeringar, garageuppfarter och alla infartsvägar. Vi försöker alltid röja undan snön så fort som möjligt, men ber dig ha förståelse för att det kan ta något längre tid när det är kraftigt snöfall i flera områden samtidigt. Om du hyr en parkeringsplats så ansvarar du själv för att ta bort snön på själva parkeringsplatsen. Du ansvarar även för att ta bort snö från din balkong.

Vad gör jag om hissen är trasig?

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören. Du hittar deras telefonnummer i anslutning till hissen.

Får jag röka på gården?

Enligt lag är det faktiskt förbjudet att röka utomhus på allmänna platser. Det innebär bland annat att du inte får röka vid våra lekplatser och vid samlingslokaler som finns i anslutning till våra bostäder eller utanför affärer och restauranger. Rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. I områden där det är tillåtet att röka är det viktigt att visa hänsyn till andra.

Guider