Återvinning och källsortering

Det är inte tillåtet att slänga avfall som tidningar, papper/wellpapp, glas, batterier samt plåt och metall i de vanliga soporna. Detta måste sorteras och slängas på närmaste återvinningsplats. Genom att källsortera bidrar du på ett aktivt sätt i miljöarbetet. En liten insats är mycket värd!