Cyklar och cykelrum

Har du cykel ska den parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus eller, om sådant finns, i cykelrummet. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör i sig själva också en brandrisk.