Var kan jag ställa min cykel?

Har du en cykel ska du ställa den i ett av cykelställen som finns utanför ditt hus. I vissa av våra fastigheter finns det även tillgång till cykelrum. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymningen eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör även en brandrisk i sig själva.