Information rörande covid-19

Vi behöver alla fortsätta hjälpas åt med att vidta försiktighetsåtgärder, så att vi tillsammans minskar smittspridningen av covid-19.

På Willhem följer vi de allmänna råd som myndigheterna går ut med och vi uppdaterar våra rutiner löpande vid behov. Våra medarbetare får regelbunden information om hur de ska undvika smitta och hur de ska agera gentemot medarbetare och kunder. Vi fortsätter att minimera våra sociala kontakter och har löpande dialog med våra externa kontakter och partners för att säkerställa försiktighetsåtgärder i våra fastigheter.

På våra lokala kontor tar vi fortsatt emot bokade besök. Enklast bokar du ditt besök genom att göra ett ärende på Mina sidor eller i Appen. Det går även att boka tid på telefon, men tänk på att det kan vara långa svarstider. Vi kommer att prioritera akuta ärenden och ber om din förståelse för att återkoppling på övriga ärenden kan ta lite längre tid. Har du sjukdomssymptom, så ber vi dig avvakta med ditt ärende tills du kan ta emot besök.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns all information du behöver veta om covid-19. Där finns svar på vanliga frågor och tips på vad du ska tänka på för att skydda dig och andra. Informationen finns på flera språk.

Vi följer utvecklingen noga och inför löpande nya rutiner för att skydda våra hyresgästers, partners och medarbetares säkerhet. Tack för ditt samarbete och visad hänsyn!