Mopeder och motorcyklar

På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar, som innehåller bensin och diesel, inte stå parkerade i källaren. Det är inte heller tillåtet att parkera motorcyklar på grönytor, i porthus, på gårdar eller utmed husfasaderna.