Ny lag om rökförbud – vad gäller?

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi på Willhem hoppas att vi alla kan hjälpas åt att se till att reglerna efterlevs.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:

• Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
• Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.