Ta hand om dina sopor

Sopor och skräp ska alltid slängas på anvisade platser i bostadsområdet, som till exempel en återvinningsplats, en miljöstation eller i vissa fastigheter i ett traditionellt sopnedkast. På ditt områdeskontor finns information om vad som gäller för just din stadsdel och fastighet. Tänk på att sopor och avfall inte får lämnas i trapphus, källargångar eller utanför soprum.