Trapphus och källargångar

Trapphuset är det gemensamma utrymme vi använder mest i huset. Här ska det vara rent, snyggt och välkomnande för alla. Både trapphus och källargångar ska vara fria från prylar. Det är inte tillåtet att ställa något i dessa utrymmen av brandskydds- och olycksfallsskäl. Det innefattar t ex sopor, tidningar, kartonger, cyklar, krukor och barnvagnar. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten.