Vad gör jag om hissen är trasig?

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören som åtgärdar problemet. Telefonnummer vid felanmälan står i anslutning till hissen.