Vad gör jag om hissen är trasig?

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören. Du hittar deras telefonnummer i anslutning till hissen.