Så slänger du soporna

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att vi ska ha det rent och snyggt i området. En grundregel är att aldrig lämna soppåsar på marken med tanke på fåglar och andra djur.

Rätt sopor på rätt plats

På varje behållare framgår det exakt hur du ska sortera ditt avfall. Om du är osäker på hur källsorteringen fungerar är du välkommen att kontakta ditt områdeskontor för en genomgång.

Sopsortering

Särskild påse för matavfall

I vissa fastigheter går det att sortera matavfall för sig. Då använder du speciella påsar. Tänk på att vanliga plastpåsar aldrig får slängas bland matavfallet.
Sopsortering

Grovsopor

Stora föremål som inte får plats i soprum eller sopnedkast klassas som grovsopor. Det kan till exempel vara möbler, en gammal TV eller blomkrukor. Grovsopor ska du lämna på kommunens återvinningscentral.

Sopsortering